Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Stojan Ristić

- Stojan Ristić

STOJAN RISTIĆ rođen je 1947. u Nišu, gde je i završio osnovnu školu, gimnaziju i Elektronski fakultet. Redovni je profesor Elektronskog fakulteta u Nišu, na kojem predaje predmete: Elektronske komponente, Poluprovodničke komponente, Fizička elektronika i Elektronska fizika čvrstog tela. Autor je velikog broja naučnih radova. Pored udžbenika i stručnih knjiga, napisao je i priredio 28 naslova van struke.