Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Изјава о заштити приватности и прикупљању личних података корисника и њиховом коришћењу

Полиса приватности

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО (Вулкан знање) се обавезује да неће злоупотребљавати личне податке из обрасца наруџбе.
Личним подацима сматрају се сви подаци којима се утврђује идентитет Купца (као што су име и презиме, адреса е-поште, адреса становања и сл.).

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО неће достављати нити разоткрити личне податке Купца трећој особи, осим у случајевима у којима тако изричито прописује закон те у случајевима када је то потребно за испуњење обавеза.
Сви подаци о Купцима строго се чувају и доступни су само онима којима су ти подаци нужни за обављање посла. ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО и његови пословни партнери одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО се обавезује да ће пружати заштиту личним подацима Купаца на начин да прикупља само основне податке о Купцима који су нужни за испуњење обавеза.
Податке који се приступом на интернет страницу аутоматски бележе, а нису лични подаци (врсте претраживача, број посета, време проведено на страницама и сл.) ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО има право користити искључиво ради оцене посећености интернет странице и ради побољшања њеног садржаја и функционалности.

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО информише Купце о начину коришћења прикупљених података те им даје могућост избора употребе њихових података, укључујући могућност одлуке желе ли или не да се њихово име уклони с листа које се користе за маркетиншке кампање.
У случају промене било ког личног података (нпр. место становања, адреса доставе) који се евидентирају приликом регистрације, Купац је дужан да ажурира податке на профилу или о промени обавести ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО. У случају промене о којој није обавештен, ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО не одговара за било какве недостатке у погледу наруџбине односно испоруке производа.
Горе наведене одредбе о заштити личних података односе се искључиво на почетну wеб страницу wеб схопа вулканзнање.рс као и на све странице унутар вулканзнање.рс домена, а не на спољне странице на које упућују линкови на вулканзнање.рс домену.
Осим у случају електронске поруџбине, ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО неће купцу слати електронске поруке ако Купац на то није изричито пристао.
Политику приватности и опште услове заштите података о личности корисника интернет странице вулканзнање.рс можете преузети ОВДЕ.

Услове коришћења интернет странице вулканзнање.рс можете преузети ОВДЕ.

Малолетна лица

Малолетно лице које је навршило 15 (словима: петнаест) година може самостално да даје пристанак за обраду података о својој личности приликом коришћења Услуга.
Ако се ради о малолетном лицу које није навршило 15 (словима: петнаест) година, за обраду података из става 1. овог члана пристанак мора дати родитељ који врши родитељско право, односно други законски заступник малолетног лица.

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО предузима све разумне мере у циљу утврђивања да ли је пристанак дао родитељ који врши родитељско право, односно други законски заступник малолетног лица, узимајући у обзир доступне технологије.

Сигурност плаћања платним картицама

Зарад електронског плаћања Услуга, ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО може користити електронске услуге банака са важећом дозволом за рад Народне банке Србије, које су такође обрађивачи података о личности иако ни у једном тренутку информационом систему ВУЛКАН ИЗДАВАШТВА неће бити доступни подаци о корисниковој платној картици и дате ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО не прикупља. Свака од датих банкарских трансакција заснива се на употреби одговарајућих протокола, док се конкретни подаци преносе у складу са најсавременијим стандардима енкрипције.

Изјава о конверзији валута:

Сва плаћања ће се вршити у српској валути - динарима (РСД). Износ на који ће рачун ваше кредитне картице бити задужен добија се конверзијом цене у еврима у српски динар према важећем курсу Народне банке Србије. Приликом задуживања ваше кредитне картице, исти износ се конвертује у локалну валуту према курсу удружења кредитних картица. Као резултат ове конверзије постоји могућност благе разлике од оригиналне цене наведене на нашем сајту.

Опис начина заштите поверљивих података о трансакцији при плаћању платним картицама

Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему. Сви подаци о куповини видљиви су само администратору. Подаци о Вашој кредитној картици биће шифрирани и доступни само банци која обавља трансакцију.