Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

O nama

U januaru 2013. godine osnovali smo Vulkan izdavaštvo, najveću izdavačku kuću kod nas. Iako mlada po osnivanju, Vulkan izdavaštvo je kuća sa dugom tradicijom i prepoznatljivim kvalitetom, jer je nastala spajanjem Alnarija i Mono i Manjane, dve velike izdavačke kuće koje su prethodnih deceniju i po stvarale, razvijale i unapređivale izdavaštvo u Srbiji.

Godine 2018. pokrenuli smo Vulkan znanje sa ciljem da stvorimo najsavremenije i najbolje udžbenike za osnovnu školu i postanemo lider među izdavačima udžbenika u Srbiji. Sastavili smo tim sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti izdavaštva i pažljivo odabrali autorske timove. Kvalitetan prezentovan sadržaj, inovativni pristup i savremeni dizajn omogućiće lako savladavanje gradiva i trajnije znanje.

Zasnovani na ishodima, aktuelnom Planu i programu nastave i učenja i novom metodičko-didaktičkom pristupu, svi naši udžbenici i udžbenički kompleti u potpunosti su prilagođeni sadašnjim generacijama i njihovom horizontu očekivanja. Podstiču i razvijaju samostalnost u učenju i kritičko mišljenje učenika.

Kako bismo pružili potpunu podršku profesorima i učenicima, pored udžbenika, pripremamo i bogate didaktičke materijale kao pomoć za kvalitetnije izvođenje nastave. To su: zbirke zadataka, kontrolne vežbe, lektire, testove za pripremu za polaganje male mature...


Misija

Naša misija je da u saradnji sa domaćim autorima, stručnjacima u svojoj oblasti i nastavnicima sa dugogodišnjim iskustvom u praksi omogućimo učenicima najbolje obrazovanje. Želimo da budemo partner školama u ostvarivanju obrazovnih ciljeva i pružimo im mogućnost da uz moderne, inovativne i konceptualno potpuno drugačije udžbenike lakše i podsticajniije izvode nastavu.


Vizija

Naša vizija je da postanemo vodeći izdavač udžbenika u Srbiji i da savremenim pristupom, uz ostvarivanje obrazovnih, vaspitnih i funkcionalnih ciljeva nastave i učenja, postavimo nove standarde u obrazovnom procesu.