Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa
Autor udžbenika za Muzičku kulturu za 1. razred.

Zvončići, muzička kultura 1, udžbenik

Oblast: Prvi razred
Broj i datum odobrenja: 650-02-00205/2018-07
ISBN: 978-86-10-02398-5
Format: 205 x 275 mm
Broj strana: 80
povez: broš
Pismo: ćirilica
Na sajtu: 790,00 DIN
Уџбеник за музичку културу за prvi разред основне школе у потпуности је усклађен с новим Планом наставе и учења. Лекције су усмерене на остваривање исхода. Конципиране су тако да се обезбеди прожимање и садејство свих наставних области. Музички појмови се системски и поступно уводе и један на други надовезују. Лекције су у корелацији са свакодневним животом, окружењем и појавама ради лакшег усвајања новог градива.
Предност је дата искуственом учењу у оквиру којег ученици развијају перцептивне и когнитивне способности. Смернице и налози у уџбенику су у функцији слушне и репродуктивне компоненте музикалности, богатог емоционалног доживљаја музике, развоја естетског осећаја за музичку форму и музичко стваралаштво.
По први пут у уџбенику музичке културе ученик се упознаје са јединственим системом обележавања звучних особина, који на врло једноставан, практичан и посредан начин уводи ученике у будући процес музичког описмењавања. Ова методичка иновација је системски уведена и доприноси развоју музичког мишљења и осећаја за музички простор.
Уџбеник прати и ЦД с мноштвом слушних примера и великим бројем музичких матрица.
Trenutno nema komentara.
Budite prvi koji će ostaviti svoj komentar.
Dodajte svoj komentar