Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Marina Najdanović Lukić

- Marina Najdanović Lukić

Марина Најдановић Лукић

Магистар физичких наука. Наставник у основној школи. Са ученицима има запажене резултате на Републичким такмичењима из физике. Коаутор више радова објављених у зборницима са републичких семинара о настави физике и међународним часописима, уџбеничког комплета из физике за основну школу и неколико акредитованих семинара. Дугогодишњи предавач у Школи физике и на Кампу физике.