Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Miloš Papić

- Miloš Papić

Др Милош Папић 

је ванредни професор на Факултету техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу. Изводи наставу на предметима Рачунарске апликације, Информациони системи. Аутор је семинара Хипермедија у настави који је реализован током школске 2011/2012. године. Дугогодишњи је члан организационог одбора међународне научне конференције Техника и информатика у образовању (ТИО), те програмског одбора националних конференција Реинжењеринг пословних процеса у образовању (РППО) и Информационе технологије, образовање и предузетништво (ИТОП).