Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Ljubiša Nešić

- Ljubiša Nešić

Љубиша Нешић

Редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу у области теоријске физике а активно се бави и питањима наставе физике. Један је од аутора елабората и програма одељења за ученике са посебним способностима за физику и дугогодишњи наставник предмета Механика са теоријом релативности у овом одељењу. Руководио је радом низа пројеката популаризације науке и учествовао у организовању и реализацији зимских кампова физике за ученике. Оснивач је и први уредник часописа „Настава физике“, а био је и члан уредништва часописа „Млади физичар“. Одржао је велики број популарних предавања у скоро свим већим градовима Србије, као и низ стручних предавања на семинарима за усавршавање наставника. Аутор је више научних и стручних радова, универзитетских уџбеника, приручника за наставнике физике и уџбеника за ученике.