Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Višnja Mićić

- Višnja Mićić

Вишња Мићић (1980) докторирала  је на Учитељском факултету у Београду 2013. године. Од 2005. године ради на Учитељском факултетуу Београду, на коме сада у звању доцента предајеМетодику наставе српског језика и књижевности иМетодику развоја говора. Бави се интердисциплинарним проучавањима дечјег говора, процеса читања,књижевности за децу и српског језика. Аутор је монографијаСинтакса просте реченице у разредној настави(2016) и Дете читалац и хронологија читања (2020).

Учествовала је у пројектима: Дефинисање образовних стандарда за први циклус обавезног образовања (2009–2011) и Друга шанса – дефинисање образовних стандарда за први циклус функционалног основног образовања одраслих (2012–2013) у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања; Истраживање, образовање и пракса: Ка унапређењу истраживачких капацитета од значаја за образовање наставника и образовну праксу у Србији и Естонији (2015–2018).

Мајка је двоје деце.