Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Rada Marković

- Rada Marković

Рада Марковић

професор, технике и технологије, информатике и рачунарства, на радом месту наставника у Основној школи „Краљ Александар I“ у Горњем Милановцу од 2003.године. Звање је стекла на Факултету техничких наука у Чачку. Као аутор и коаутор радова и истраживања учествовала је на симпозијумима и конференцијама („Технологија, информатика, образовање – за друштво учења и знања“, „Информационе технологије, образовање и предузетништво“) . Своју мисију и визију учења да је техника наука која је основа сaвременог образовања развија учешћем у многобројним пројектима са колегама и својим ученицима. Често је покретач сарадње међу школама и радо дели знање што је подстакло да буде аутор уџбеника.