Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa
utorak, 14. jul 2020.
Lektira za 5, 6. i 7. razred

Komplet lektire za 5, 6. i 7. razred

Po novom programu nastave i učenja

Bogata metodičko-didaktička aparatura primerena uzrastu

Nepoznate reči i izrazi, detaljno objašnjeni

Pitanja za analizu i razumevanje pročitanog dela rađena prema modelu pitanja koja dolaze na maloj maturi

Šarene strane - detaljne i interesnatne biografije pisaca, zanimljivosti zasnovane na delu koje se analaizira, upotpunjene fotografijama

 
-📍 Komplet lektire za 5, 6. i 7. razred📍
_________________________________________
✒️ Po novom programu nastave i učenja
_________________________________________
👑 Bogata metodičko-didaktička aparatura primerena uzrastu
_________________________________________
🖌 Nepoznate reči i izrazi, detaljno objašnjeni
_________________________________________
🥇 Pitanja za analizu i razumevanje pročitanog dela rađena prema modelu pitanja koja dolaze na maloj maturi
_________________________________________
🧐 Šarene strane - detaljne i interesnatne biografije pisaca, zanimljivosti zasnovane na delu koje se analaizira, upotpunjene fotografijama
📍 Komplet lektire za 5, 6. i 7. razred📍
_________________________________________
✒️ Po novom programu nastave i učenja
_________________________________________
👑 Bogata metodičko-didaktička aparatura primerena uzrastu
_________________________________________
🖌 Nepoznate reči i izrazi, detaljno objašnjeni
_________________________________________
🥇 Pitanja za analizu i razumevanje pročitanog dela rađena prema modelu pitanja koja dolaze na maloj maturi
_________________________________________
🧐 Šarene strane - detaljne i interesnatne biografije pisaca, zanimljivosti zasnovane na delu koje se analaizira, upotpunjene fotografijama
📍 Komplet lektire za 5, 6. i 7. razred📍
_________________________________________
✒️ Po novom programu nastave i učenja
_________________________________________
👑 Bogata metodičko-didaktička aparatura primerena uzrastu
_________________________________________
🖌 Nepoznate reči i izrazi, detaljno objašnjeni
_________________________________________
🥇 Pitanja za analizu i razumevanje pročitanog dela rađena prema modelu pitanja koja dolaze na maloj maturi
_________________________________________
🧐 Šarene strane - detaljne i interesnatne biografije pisaca, zanimljivosti zasnovane na delu koje se analaizira, upotpunjene fotografijama