Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Rada Marković i Zoran Luković

- Rada Marković i Zoran Luković

Rada Marković, Zoran Luković

Рада Марковић

професор, технике и технологије, информатике и рачунарства, на радом месту наставника у Основној школи „Краљ Александар И“ у Горњем Милановцу од 2003.године. Звање је стекла на Факултету техничких наука у Чачку. Као аутор и коаутор радова и истраживања учествовала је на симпозијумима и конференцијама („Технологија, информатика, образовање – за друштво учења и знања“, „Информационе технологије, образовање и предузетништво“) . Своју мисију и визију учења да је техника наука која је основа савременог образовања развија учешћем у многобројним пројектима са колегама и својим ученицима. Често је покретач сарадње међу школама и радо дели знање што је подстакло да буде аутор уџбеника.

Зоран Луковић

је стекао звање професора технике и информатике на Факултету техничких наука у ЧачкуПрофесор је технике и информатике у Основној школи „Др Драгиша Мишовић“ у Чачку и дугогодишњи сарадник у настави на факултету Техничких наука у Чачку. Аутор је и реализатор неколико програма стручног усавршавања у настави, акредитованих од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Ради као предавач у Образовном центру „Академија“ у Чачку где је реализовао велики број обука за децу, одрасле, лица са инвалидитетом и за Националну службу за запошљавање. Аутор је преко 20 сајтова основних и средњих школа.