Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Aleksandar Jerkov, Anđelka Petrović, Katarina Kolaković

- Aleksandar Jerkov, Anđelka Petrović, Katarina Kolaković

Aleksandar Jerkov - Anđelka Petrović - Katarina Kolaković

Александар Јерков

Редовни професор на Филолошком факултету у Београду, где предаје Српску књижевност 20. века, и управник Универзитетске библиотеке Светозар Марковић. Књижевни критичар, теоретичар и историчар књижевности.

Анђелка Петровић је дипломирала и магистрирала на Филолошком факултету у Београду (група за Српску књижевност и језик).
Ради у Математичкој гимназији у Београду.
Сарадница је Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.


Катарина Колаковић
 је дипломирала на групи за српску књижевност и језик Филолошког факултета у Београду на коме је завршила и дипломске академске студије – мастер.