Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Danijela Milićević, Sunčica Rakonjac Nikolov

- Danijela Milićević, Sunčica Rakonjac Nikolov

Danijela Milićević - Sunčica Rakonjac Nikolov

Данијела Милићевић је дипломирала на Филолошком факултету у Београду и стекла звање професора српског језика и књижевности са општом књижевношћу.

Ради у ОШ ,, Јанко Веселиновић ” у Београду и има двадесет једну годину стажа.


Сунчица Ракоњац Николов
 је рођена у Београду 1975. године. Завршила је Трећу београдску гимназију и Филолошки факултет у Београду, смер српска књижевност и језик са општом књижевношћу.