Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Jelena Ljubinković

- Jelena Ljubinković

Jelena Ljubinković diplomirala je na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. U prethodnih petnaest godina sticala je iskustvo u metodičkom radu sa učenicima do četvrtog razreda. Radila je kao recenzent na udžbeniku za Srpski jezik, za 4. razred. Autor je Priručnika za učitelje za Srpski jezik. Bila je koautor u pisanju dodatnog nastavnog sredstva – Radni listovi 4, takođe za Srpski jezik. Na osnovu svog pedagoškog, metodičkog i autorskog iskustva, radila je kao autor udžbenika za Svet oko nas u 1. razredu. U radu na udžbeniku za Prirodu i društvo u 3. razredu, angažovana je kao koauror i predmetni urednik.