Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Jelena Popović

- Jelena Popović

Мр Јелена Поповић

Рођена 1972 године. Дипломирала на географском факултету 1995. године. Магистрирала на теми „Мотивација за учење у соновној школи“ 2007.године.

 Професор je  географије у ОШ „Иван Горан Ковачић,“ у Београду од 1995.годинеУ школској  и наставној пракси дугој 25 година  обавља  кнтинуирано усавршавања из области нових методичких приступа у настави географије. Посебно се бави областима савременог приступа географским садржајима и јачањем професионалних капацитета наставника. У наставној пракси примењује знања из области Активног учење, Оцењивања у основној школи, Умећа кoмуникације,  Метода и технике радионичарског рада,  Како мислити другачије итердисциплинарно, Школско развојно планирање. 

Применом метода „Активно учење,“ ускладила је наставну праксу са потребама увођења активног и интерактивног приступа у настави, развијајући интелектуалне и креативне потенцијале ученика. У оквиру магистарских студуја усавршава се из области Теоријска основа наставе географије, Методологија педагошких истраживања, Школска картографија, Изучавање локалне средине, Психолошке теорије развоја, Образовне технологије. Као резулта тог рада, настаје  магистарског рада на тему „Мотивација за учење у основној школи.  Упоредо са овим облицима ради  на примени  стандарда о квалитету уџбеника као сарадник, Завода за  вредновање рада у образовању.

Реализатор је награђених пројеката и седам представа из облсти: „Сценске игре у функцији свеобухватног развоја дечије личности“ и „Сценске игре у функцији редовних и ваннаставних активности“, „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психо-активних супстанци.“ 

Аутор је више научних радов: „Утицај картографије на развој умних способности ученика“ „Диврегентно ставралачко учење“,  Мотивација за учење у основној школи,  

Аутор је уѕбеника: Географија за пети разред основне школе, издавч  Вулкан знање уџбеник одобрен у употреби од 2018. године

Методичког приручника за пети разред који се односи на организацију наставе оријентисане на исходе  2018. година.

 

Географија за шести разред основне школе,

Издавaч  Вулкан знање уџбеник одобрен у употреби од 2019 године.