Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Marko V. Milošević

- Marko V. Milošević

Марко В. Милошевић

Рођен у Јагодини (1978. године), где је завршио основну школу и гимназију (природно-математички смер). На Географском факултету Универзитета у Београду дипломира и магистрира (катедра за физичку географију). Запослен је у Географском институту "Јован Цвијић" САНУ . АУтор је пет акредитованих програма за стручно усавршавање запослених у образовању, аутор тесова за такмичење из географије, члан радне групе ЗУОВ-а за писање Програма наставе и учења за  географију и познавање природе и друштва. До сада је написао три уџбеника географије за 5, 7 и 8. разред основне школе.