Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Milena Stojanović Stošić i Dušan Stošić

- Milena Stojanović Stošić i Dušan Stošić

Milena Stojanović Stošić, 1977.

Diplomirala slikarstvo 2001. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Magistrirala slikarstvo 2005. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Odbranila doktorsku disertaciju „Razvijanje kreativnih sposobnosti dece kroz nastavu likovne kulture primenom taktilnih, vizuelnih i auditivnih uticaja“ 2016. godine na Pedagoškom fakultetu u Vranju, Univerzitet u Nišu.

Radno iskustvo:

  • 2009 – 2016. godine asistent na Pedagoškom fakultetu u Vranju, Univerzitet u Nišu;
  • 2016 -    docent na predmetu Metodika nastave likovne kulture na Pedagoškom fakultetu u Vranju, Univerzitet u Nišu.

Dušan Stošić, 1977.

Diplomirao vajarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2003.

Radno iskustvo:

  • 2003-2005. godine demonstrator-asistent na predmetu Vajarstvo I i II AU NS
  • 2009-2019. godine nastavnik Likovne kulture u nekoliko srednjih i osnovnih škola.


Likovna kultura 3, udžbenik
Milena Stojanović Stošić i Dušan Stošić Likovna kultura 3, udžbenik Podjednak značaj dat je usvajanju likovnih pojmova i praktičnoj izradi likovnih zadataka. Sadrži delove za proveru naučenog, samoevaluaciju likovnih radova i dodatak za likovne podsticaje. >>>
povez: broš |
na sajtu: 730,00 DIN
Pročitaj više