Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Dragana Milošević, Miroslav Grujić

- Dragana Milošević, Miroslav Grujić

Драгана Милошевић је рођена 1.3.1977. године у Крагујевцу. Године 1996. уписује Природно-математички факултет, Институт за географију на смеру дипломирани географ- туризмолог, Од 2016. има научно звање доктора наука из области методике наставе географије. Од 2003. године запослена је у ОШ „Светозар Марковић“ у Лапову као предметни наставник географије.

Miroslav Grujić oсновну школу и Гимназију завршио у Кикинди, након чега уписује Природно-математички факултет у Новом Саду смер професор географије који успешно завршава 2003. године. Мастер академске студије уписао је 2014. године и 2015. године стекао академско звање мастер професор географије. Од 2003. године запослен у образовању. Тренутно ради у ОШ „Свети Сава“ Кикинда.