Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Vera Bojović, Dragica Trivić, Violeta Bogdanović, Vinko Kovačević

- Vera Bojović, Dragica Trivić, Violeta Bogdanović, Vinko Kovačević

Vera Bojović, Dragica Trivić, Violeta Bogdanović, Vinko Kovačević

Vera Bojović

Основну школу, гимназију и Природно-математички факултет, група физика, завршила  у Београду. Радила као професор физике у Математичкој гимназији, затим у Педагошкој академији за образовање наставника предшколских установа (повремено и у ПА за образовање наставника разредне наставе), Министарству просвете и Заводу за унапређивање образовања и васпитања, у Сектору за програме и уџбенике.

Од 2002. године учествовала у пројектима: ГЛОБЕ - Глобал Леарнинг анд Обсерватион то Бенефит тхе Енвиронментзатим Међународни Темпус пројекат за универзитетске наставнике природних наука, пројекат Ла маин à ла пâте – Рука у тесту, чији је иницијатор била Француска академија наука. У оквиру пројекта Рука у тесту била два пута на стручном семинару у Француској (Међународни институт за педагошка истраживања у Паризу), о методама истраживачког приступа садржајима природних наука на млађем узрасту.

Dragica Trivić

Violeta Bogdanović

завршила је Учитељски факултет Универзитета у Београду, на смеру за образовање учитеља. Током претходних десет година стицала јеискуство у васпитању и образовању деце у различитим установама. Свој допринос у образовању дала је и кроз писање уџбеника за природу и друштво за трећи и четврти разред, знајући тешкоће са којима су се ученици сусретали приликом савлађивања одређених наставних садржаја. У уџбеницима применила је своје искуство у раду које карактерише индивидуализован приступ ученицима у виду поштовања њихових различитости и неговања њихових могућности. Концепт уџбеника подразумева истраживачки приступ и развој самосталности што се кроз досадашњу праксу показало неопходно за укључивање ученика у процес активног учења које подстиче његов когнитивни и афективни развој, оспособљава га да креативно и критички размишља што му пружа даљу мотивацију за стицање знања.

Vinko Kovačević