Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Aleksandar Jerkov - Anđelka Petrović - Katarina KolakovićАлександар ЈерковРедовни професор на Филолошком факултету у Београду, где предаје Српску књижевност 20. века, и управник Универзитетске библиотеке Светозар Марковић. Књижевни критичар, теоретичар и историчар књижевности.Анђелка Петровић је дипломирала и магистрирала на Филолошком факултету у Београду (група за Српску књижевност и језик).Ради у Математичкој гимназији у Београду.Сарадница је Завода за вредновање квалитета образовања и ...

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 7, ČITANKA

Oblast: Srpski jezik i književnost
Broj i datum odobrenja: 650-02-00367/2019-07 од 16.12.2019.
ISBN: 978-86-10-02949-9
Format: 205 x 275
Broj strana: 296
povez: broš
Pismo: ćirilica
Na sajtu: 1.200,00 DIN
  • razvijena i razgranata tumačenjaknjiževnog dela koja obuhvataju sve njegove aspekte, nastala sa ciljem da nastavniku budu kompletna priprema za čas, a da učeniku koji je izostao sa časa pomognu da postupno i sistematično usvoji propušteno gradivo;

  • književno-teorijski pojmovi objašnjeni rečnikom koji razume učenik sedmog razreda, bez komplikovanih i oveštalih fraza koje su uobičajene, a učeniku nisu od pomoći da na pravi način razume i usvoji znanje o novom književnom pojmu. Pojmovi su dovedeni u vezu sa književnim delom koje se obrađuje ili je pri njihovom tumačenju aktivirano prethodno znanje i iskustvo učenika;

obrađuje se najviše do 4 književno-teorijska pojma u jednoj lekciji;

  • sva pitanja u udžbeniku, kao i sve sistematizacije date su u istoj formi pitanja koja učenike očekuju na maloj maturi, što je postepena priprema za završni test u obrazovanju.  Izdavačka kuća Vulkan se po tome posebno razlikuje od ostalih izdavača jer su svi njeni udžbenici, dodatna nastavna sredstva za srpski jezik, kao i lektira osmišljeni da pitanjima simuliraju test na završnom ispitu, te da se učenici od petog razreda konstatno pripremaju za završni ispit u osnovnom obrazovanju;

  • Zvuci prošlosti – nov, jedinstveni segment aparature, zamišljen kao enciklopedijske odrednice koje su tematski ili motivski povezane sa delom koje se obrađuje. Od učenika se očekuje da dobro prouče tekst, motivišu se na dodatno istraživanje literature i drugih izvora znanja da bi otkrili odgovor. Pitanja u ovoj rubrici data su u formi pitanja koja dolaze na maloj maturi;

  • raznovrsni domaći zadaci koji podstiču učenike da na drugačiji i kreativan način istražuju, dopune i obogate svoje znanje. Zadatke učenik bira prema ličnom afinitetu, sklonostima, interesovanjima ili talentu. Visok nivo međupredmetne korelacije – likovno, geografija, istorija, muzičko, informatika, veronauka, građansko vaspitanje...

  • vizuelno-grafičkim rešenjem udžbenik odgovara horizontu interesovanja današnjih generacija;

  • visok nivo opšte kulture i informisanosti ostvaren kroz analizu sadržaja i propratni likovni materijal (reprodukcije slika, spomenika kulture, dela od opšteg nacionalnog značaja, fototipska izdanja, spomen-kompleksi...), koji doprinosi negovanju ljubavi prema nacionalnoj i svetskoj kulturi i umetnosti;

  • udžbenik je zadacima i nalozima usklađen sa opštom težnjom o razvijanju digitalnog obrazovanja i pismenosti i u tome se značajno razlikuje od drugi udžbenika: snimanje pametnim telefonom, izrada PPT prezentacija, animacija, video-zapisa, korišćenje raznih programa koji su obrađeni na časovima informatike – Movie Maker, Scratch i dr.

Trenutno nema komentara.
Budite prvi koji će ostaviti svoj komentar.
Dodajte svoj komentar