Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Sunčica Rakonjac Nikolov

- Sunčica Rakonjac Nikolov

Сунчица Ракоњац Николов 

је рођена у Београду 1975. године. Завршила је Трећу београдску гимназију и Филолошки факултет у Београду, смер српска књижевност и језик са општом књижевношћу. Ради у Основној школи „Ђура Даничић“. Пише и објављује стручне радове. Аутор је уџбеника за 5. и 6. разред за ученике који наставу похађају по ИОП-у. Активно сарађује у стручним тимовима и друштвима. Једна је од ауторки Граматике за 5, 6, 7 и 8. разред  у издању Вулкан знања.