Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Katarina Kolaković

- Katarina Kolaković

Катарина Колаковић 

Дипломирала је на групи за српску књижевност и језик Филолошког факултета у Београду на коме је завршила и дипломске академске студије – мастер. Као професор српског језика и књижевности стекла је искуство у раду у основној школи, гимназији и неколико средњих школа. Запослена је у Основној школи „Дринка Павловић“ у Београду. Сарадник је Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Аутор је текста монографије „Београд – врата истока, капија запада“ (Евро, 2015). Након рецензија и евалуација уџбеника за српски језик и књижевност, од 2018. године један је од аутора уџбеника у издању Вулкан знања.