Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Maja Dimitrijević

- Maja Dimitrijević

Маја Димитријевић 

је дипломирала и докторирала на Филолошком факултету у Београду. Има 20 година радног стажа у струци, најпре као професор српског језика и књижевности у неколико јагодинских основних школа и гимназији, а од 2008. запослена је на Факултету педагошких наука у Јагодини. Наставник је на предметима из уже научне области Методика наставе српског језика и књижевности. 

Објавила је преко 30 научних и стручних радова и учествовала на преко 20 међународних и домаћих научних скупова. Била је учесник научног пројекта Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића  Института за славистику Карл Франц Универзитета у Грацу, Темпус пројекта Хармонизација и модернизација програма образовања учитеља у Србији и пројекта Развионица, као експерт у оквиру компоненте за област методике наставе језика.

Руководи Центром за издавачку делатност Факултета педагошких наука у Јагодини и организује, координира и модерира различите културно-уметничке догађаје на Факултету. Бави се научним истраживањем у области књижевности, књижевности за децу и методике наставе књижевности и српског језика.


Srpski jezik, Čitanka 4
Maja Dimitrijević Srpski jezik, Čitanka 4 У Читанци за 4. разред заступљени су сви текстови из обавезног и изборног корпуса Школске лектире који су дати према Програму наставе и учења.  >>>
povez: broš |
na sajtu: 880,00 DIN
Pročitaj više
Srpski jezik, Čitanka 4
Maja Dimitrijević Srpski jezik, Čitanka 4 Развијена и разграната тумачења методички беспрекорно изведена олакшаће ученицима разумевање света књижевног дела. Неговање љубави према књижевности и усвајање добрих читалачких навика. Питања, н... >>>
povez: broš |
na sajtu: 880,00 DIN
Pročitaj više
Srpski jezik, Čitanka 3
Maja Dimitrijević Srpski jezik, Čitanka 3 У Читанци за трећи разред основне школе налазе се сви обавезни и сви изборни текстови задати програмом наставе и учења. Читанка је препознатљива по веома динамичним, маштовитим и мотивишућим илус... >>>
povez: broš |
na sajtu: 850,00 DIN
Pročitaj više
Srpski jezik, Čitanka 3
Maja Dimitrijević Srpski jezik, Čitanka 3 У Читанци за трећи разред основне школе налазе се сви обавезни и сви изборни текстови задати програмом наставе и учења. Читанка је препознатљива по веома динамичним, маштовитим и мотивишућим илус... >>>
povez: broš |
na sajtu: 850,00 DIN
Pročitaj više
Čitanka sa zvučnom čitankom
Maja Dimitrijević Čitanka sa zvučnom čitankom Читанка је део троделног уџбеничког комплета за први разред, који садржи још и Буквар и Наставне листове уз Буквар. >>>
povez: broš |
na sajtu: 780,00 DIN
Pročitaj više
Srpski jezik, Čitanka 2
Maja Dimitrijević Srpski jezik, Čitanka 2 Čitanka je deo udžbeničkog kompleta za drugi razred, koji čine još i  Gramatika, Latinica i Radna sveska. Udžbenik je radnog karaktera. >>>
povez: broš |
na sajtu: 800,00 DIN
Pročitaj više