Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Miloš Papić Dalibor Čukljević

- Miloš Papić Dalibor Čukljević

Miloš Papić, Dalibor Čukljević

Dr Miloš Papić je vanredni profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu. Izvodi nastavu na predmetima Računarske aplikacije, Informacioni sistemi. Autor je seminara Hipermedija u nastavi koji je realizovan tokom školske 2011/2012. godine. Dugogodišnji je član organizacionog odbora međunarodne naučne konferencije Tehnika i informatika u obrazovanju (TIO), te programskog odbora nacionalnih konferencija Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju (RPPO) i Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo (ITOP).

Dalibor Čukljević je profesor tehnike i informatike i računarstva u osnovnoj školi „Dr Dragiša Mišović“ u Čačku. Predaje Informatiku i računarstvo, kao i Tehniku i tehnologiju. Misiju i viziju savremenog modela učenja primenjuje u redovnoj nastavi tako što koristi blagodeti projekata u kojima je učestvovao sa svojim učenicima (IT karavan, Bitka za znanje – KODIgranje). Sva ta iskustva pretočena su i u lekcije i u vežbe koje su skup potreba, ali i želja da se osavremeni nastavni proces, a učenje postane istraživanje.

https://vulkanznanje.github.io/