Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Danijela Milićević, Sunčica Rakonjac Nikolov, Katarina Kolaković, Anđelka Petrović

- Danijela Milićević, Sunčica Rakonjac Nikolov, Katarina Kolaković, Anđelka Petrović

Danijela Milićević - Sunčica Rakonjac Nikolov - Katarina Kolaković - Anđelka Petrović

Данијела Милићевић је дипломирала на Филолошком факултету у Београду и стекла звање професора српског језика и књижевности са општом књижевношћу.

Сунчица Ракоњац Николов је рођена у Београду 1975. године. Завршила је Трећу београдску гимназију и Филолошки факултет у Београду, смер српска књижевност и језик са општом књижевношћу.

Анђелка Петровић је дипломирала и магистрирала на Филолошком факултету у Београду (група за Српску књижевност и језик).
Ради у Математичкој гимназији у Београду.
Сарадница је Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
Катарина Колаковић је дипломирала на групи за српску књижевност и језик Филолошког факултета у Београду на коме је завршила и дипломске академске студије – мастер.


Srpski jezik, Gramatika 4
Danijela Milićević, Sunčica Rakonjac Nikolov, Katarina Kolaković, Anđelka Petrović Srpski jezik, Gramatika 4 Udžbenički komplet koji obiluje kreativnim, novativnim i zanimljivim zadacima, interesentanim grafičkim rešenjima, moštvom mapa uma, tabelama, grafikonima, slikovnim rešenjim... >>>
povez: broš |
na sajtu: 690,00 DIN
Pročitaj više
GRAMATIKA 5
Danijela Milićević, Sunčica Rakonjac Nikolov, Katarina Kolaković, Anđelka Petrović GRAMATIKA 5 Заснована на исходима, новом Плану и програму наставе и учења, новом методичко-дидактичком приступу у потпуности прилагођеном садашњим генерацијама и њиховом хоризонту очекивања. >>>
povez: broš |
na sajtu: 820,00 DIN
Pročitaj više
Radna sveska 5
Danijela Milićević, Sunčica Rakonjac Nikolov, Katarina Kolaković, Anđelka Petrović Radna sveska 5 По први пут, методички обрађена радна свеска, са развијеном апаратуром која омогућава више нивоа провере напредовања ученика и усвојеног знања.У потпуности заснована на моделу питања која долазе ... >>>
povez: broš |
na sajtu: 590,00 DIN
Pročitaj više
Radna sveska 6
Danijela Milićević, Sunčica Rakonjac Nikolov, Katarina Kolaković, Anđelka Petrović Radna sveska 6 По први пут, методички обрађена радна свеска, са развијеном апаратуром која омогућава више нивоа провере напредовања ученика и усвојеног знања. >>>
povez: broš |
na sajtu: 590,00 DIN
Pročitaj više
Radna sveska 7
Danijela Milićević, Sunčica Rakonjac Nikolov, Katarina Kolaković, Anđelka Petrović Radna sveska 7 Po prvi put, metodički obrađena radna sveska, sa razvijenom aparaturom koja omogućava više nivoa provere napredovanja učenika i usvojenog znanja.  >>>
povez: broš |
na sajtu: 590,00 DIN
Pročitaj više
Radna sveska 8
Danijela Milićević, Sunčica Rakonjac Nikolov, Katarina Kolaković, Anđelka Petrović Radna sveska 8 Радна свеска - вежбања су разноврсна и оријентисана на решавање проблемских питања. Одликују се богатством различитих примера, па делују подстицајно и мотивишуће на ученике. >>>
povez: broš |
na sajtu: 590,00 DIN
Pročitaj više