Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Danijela Milićević, Sunčica Rakonjac Nikolov, Katarina Kolaković, Anđelka Petrović

- Danijela Milićević, Sunčica Rakonjac Nikolov, Katarina Kolaković, Anđelka Petrović

Danijela Milićević - Sunčica Rakonjac Nikolov - Katarina Kolaković - Anđelka Petrović

Данијела Милићевић је дипломирала на Филолошком факултету у Београду и стекла звање професора српског језика и књижевности са општом књижевношћу.

Сунчица Ракоњац Николов је рођена у Београду 1975. године. Завршила је Трећу београдску гимназију и Филолошки факултет у Београду, смер српска књижевност и језик са општом књижевношћу.

Анђелка Петровић је дипломирала и магистрирала на Филолошком факултету у Београду (група за Српску књижевност и језик).
Ради у Математичкој гимназији у Београду.
Сарадница је Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
Катарина Колаковић је дипломирала на групи за српску књижевност и језик Филолошког факултета у Београду на коме је завршила и дипломске академске студије – мастер.