Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa
Техника и технологија 7 и 8 | Бесплатни вебинар

Поштовани наставници технике и технологије,
Придружите се презентацији уџбеничких комплета за технику и технологију током које ћемо, поред штампаних уџбеника и комплета материјала за 7. и 8. разред, представити и дигиталне уџбенике технику и технологију

 

Snimak vebinara održanog 23.03.2021, možete pogledati на линку

 

Засновани на исходима, новом програму наставе и учења, уџбеници технике и технологије омогућавају остваривање свих образовних циљева овог предмета: развијање техничко-технолошке писмености, као и одговорног односа према раду и производњи, животном и радном окружењу. Актуелни садржаји изложени су на интересантан и разумљив начин, у потпуности примерен узрасту ученика. 
Комплети материјала садрже све што је потребно за реализацију вежби из области технике и технологије. Пружају бројне идеје за извођење наставе, али и подстичу креативност, интересовање ученика за техничко стваралаштво и налажење сопствених техничких решења. Занимљиви пројектни задаци омогућавају активно учење, развијање функционалних знања и остваривање програмских исхода. Вежбе су различитог нивоа тежине, а могу се радити самостално, у пару или у мањој групи.

 
>>>
Хемија 7 и 8 | Бесплатни вебинар

Поштовани наставници хемије,

Уколико нисте били у могућности да присуствујете нашим првим вебинарима, придружите се презентацији уџбеничких комплета за хемију током које ћемо, поред штампаних уџбеника за 7. и 8. разред, представити и дигиталне уџбенике за хемију.

 

Snimak vebinara održanog 22.03.2021, možete pogledati на линку

 

Уџбенички комплети хемије за 7. и 8. разред ауторке Маје Шумар Ристовић на једноставан и занимљив начин, кроз бројне примере из свакодневног живота, упознају ђаке са основама хемије. Ученици се постепено упознају са значајем хемије, техникама рада у хемијској лабораторији и основним хемијским појмовима. >>>
Вебинар дигиталних уџбеника за предметну наставу | Вулкан е-знање

Поштовани наставници,

Подстичући савремену, динамичну и интерактивну наставу, дигитални уџбеници Вулкан е-знања на једном месту садрже све што вам је потребно за реализацију успешног часа. Вулкан е-знање је најсавременија платформа, настала у сарадњи са компанијом MOZAIK EDUCATION. Пријавите се за вебинар током којег ћемо представити концепт дигиталних уџбеника за предметну наставу. Свим учесницима послаћемо уверење о присуству.

 

Током вебинара представићемо активирање и основну употребу дигиталних уџбеника, креирање дигиталног одељења, као и примере добре праксе корисника наших дигиталних издања.
У другом термину представићемо додатне могућности наше платформе и моделе креирања додатног садржаја.

Предавач:
Божана Мирков, уредница дигиталних уџбеника


Дигитални уџбеници (први део) − održan 11.02.2021, snimak vebinara možete pogledati na линку

Дигитални уџбеници (други део) − održan 17.02.2021, snimak vebinara možete pogledati na линку
Дигитални уџбеници (први део) − održan 04.03.2021, snimak vebinara možete pogledati na линку
Дигитални уџбеници (други део) − održan 20.03.2021, snimak vebinara možete pogledati na 
линку

 
>>>
Вебинар дигиталних уџбеника за разредну наставу | Вулкан е-знање

Поштовани учитељи,

Подстичући савремену, динамичну и интерактивну наставу, дигитални уџбеници Вулкан е-знања на једном месту садрже све што вам је потребно за реализацију успешног часа. Вулкан е-знање је најсавременија платформа, настала у сарадњи са компанијом МОЗАИК ЕДУЦАТИОН. Пријавите се за вебинар током којег ћемо представити концепт дигиталних уџбеника за разредну наставу. Свим учесницима послаћемо уверење о присуству.

Током вебинара представићемо активирање и основну употребу дигиталних уџбеника, креирање дигиталног одељења, као и примере добре праксе корисника наших дигиталних издања.
У другом термину представићемо додатне могућности наше платформе и моделе креирања додатног садржаја.

Предавач:
Божана Мирков, уредница дигиталних уџбеника

 

Дигитални уџбеници (први део) − održan 11.02.2021, snimak vebinara možete pogledati na
линку
Дигитални уџбеници (други део) − održan 17.02.2021, snimak vebinara možete pogledati na линку
Дигитални уџбеници (први део) − održan 04.03.2021, snimak vebinara možete pogledati на линку
Дигитални уџбеници (други део) − održan 20.03.2021, snimak vebinara možete pogledati на линку
 
>>>
Српски језик и књижевност 7 и 8 | Бесплатни вебинар

Поштовани наставници српског језика и књижевности,

 

Уколико нисте били у могућности да присуствујете нашим првим вебинарима, придружите се презентацији уџбеничких комплета за српски језик и књижевност током које ћемо, поред штампаних уџбеника за 7. и 8. разред, представити и дигиталне уџбенике за српски језик и књижевност.

 

Snimak vebinara održanog 16.03.2021, možete pogledati на линку

 

Ауторски тим у уџбеничким комплетима за српски језик и књижевност наставницима нуди новине, динамику и другачији приступ градиву. У уџбеничким комплетима за српски језик и књижевност од 5. до 8. разреда заступљени су сви обавезни текстови прописани програмом наставе и учења, изборни текстови, текстови из домаће лектире, као и текстови из допунског избора лектире. Сваки уџбенички комплет има и своју дигиталну верзију – дигитални уџбеник. Одабрани приступ у тумачењу текстова омогућава и интеграцију знања, вештина, ставова и вредности које ученик гради, проширује и продубљује. Креативна и садржајна упутства за рад на тексту омогућавају сваком ученику да сам изабере пут којим ће испунити одређене захтеве, у складу са својим могућностима.

 
>>>
Физика 7 и 8 | Бесплатни вебинар

Поштовани наставници физике, 

Уколико нисте били у могућности да присуствујете нашим првим вебинарима, придружите се презентацији уџбеничких комплета за физику током које ћемо поред штампаних уџбеника и збирке задатака са лабораторијским вежбама за 7. и 8. разред, представити и дигиталне уџбенике за физику. Пријављени учесници добијају линк за приступ вебинару помоћу којег се, без нужног инсталирања апликације, прати вебинар са било ког уређаја.

 

Snimak vebinara održanog 15.03.2021, možete pogledati на линку

 

Уџбеници физике поступно и на занимљив начин обрађују основне појмове и законе физике, на основу којих ће ученици разумети појаве у природи и значај физике у свакодневном животу. Аутори са дугогодишњим искуством у настави направили су уџбеничке комплете од 6. до 8. разреда, чији је садржај заснован на савременим достигнућима из ове области и актуелним информацијама. У њему се налази довољан број вежби и огледа који су предвиђени за реализацију програма наставе и учења. >>>